ГУТЕН АБДЕН! ИЧ БЕН ЛАДЕН! /b/itard lives matter Двач - двач, гутен,

metachan.ru
жалоба / abuse: admin@metachan.ru
Источник / Source: //2ch.hk/b/res/224257232.html
  Статус треда: В АРХИВЕ  

двач, гутен, абден, бен, ладен, посеоедине, цвет, синий


#224257232

picture
3600.png 674✘518,496Кб

ГУТЕН АБДЕН! ИЧ БЕН ЛАДЕН!


#224258247

>>224257232
Почему посеоедине цвет не синий?